Δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί του Ανωτάτου για την αναστολή των δικαστικών προθεσμιών

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20 Νοεμβρίου 2020, οι Διαδικαστικοί Κανονισμοί του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την αναστολή των δικαστικών προθεσμιών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς οι χρονικές προθεσμίες για την καταχώρηση οποιουδήποτε δικογράφου ή άλλου εγγράφου ή αιτήσεως, ή γενικά για την τέλεση ή τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε δικονομικού βήματος, αναστέλλονται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και μέχρι την έκδοση νέου σχετικού Διαδικαστικού Κανονισμού που θα καταργεί τη σχετική διάταξη, εκτός εάν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά. 

Δείτε τους Κανονισμούς εδώ

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter