Θέση Εκπροσώπου Τύπου στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δέχεται αιτήσεις προς πλήρωση μίας θέσης Εκπρόσωπου Τύπου για μόνιμη απασχόληση.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα καλούνται όπως αποστείλουν μέχρι την 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12 μ.μ. τα βιογραφικά τους σημειώματα σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα παραδοθεί δια χειρός στα γραφεία του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ceo@cba.org.cy.            

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δύναται να καλέσει υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη, της οποίας η ημερομηνία και ώρα θα κοινοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν Δημοσιογραφίας.
  • Άριστη Γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικότητα, συνέπεια και συνεργασία

Ωφελήματα:

  • Μισθός αναλόγως προσόντων
  • 13ο μισθό και αναλογία 14ου μισθού
  • Προαιρετικά Ταμείο Πρόνοιας

Σημ. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή υπόβαθρο Νομικής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας. 

(πηγή: ΠΔΣ)

 

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter