Κράτηση κατηγορουμένου λόγω σοβαρού κινδύνου μη εμφάνισης στο δικαστήριο - Απόρριψη επιχειρημάτων της έφεσης σχετικών με τον κορωνοϊό


Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε με απόφαση του (ex tempore) στις 8.4.2020 την έφεση κρατούμενου κατά της πρωτόδικης απόφασης για κράτησή του μέχρι τις 6 Μαϊου που είναι ορισμένη η δίκη του.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο συνήγορος του Εφεσείοντα, ισχυρίστηκε ότι τελευταίος «ανήκει σε ευπαθή ομάδα, έχει αφαιρέσει τον έναν από τους δύο νεφρούς του, τον οποίο πρόσφερε για μεταμόσχευση στην αδελφή του και, επομένως, η παραμονή του στις Φυλακές εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους σε αυτή την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.  Ανέφερε, επίσης, πως ο Εφεσείων είναι οικογενειάρχης και πολύτεκνος και δεν έχει δεσμό με οποιανδήποτε άλλη χώρα εκτός από την Κύπρο.  Δεδομένου ότι στα μέτρα που λήφθηκαν για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού είναι και το κλείσιμο των αεροδρομίων και λιμανιών, αλλά και των οδοφραγμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, εισηγήθηκε… ότι δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μη εμφάνισης του Εφεσείοντα στο Δικαστήριο, κατά την ημερομηνία που ορίστηκε η υπόθεση για ακρόαση».
Το Εφετείο ενόψει της σοβαρότητας των αδικημάτων που αντιμετώπιζε και της πιθανολόγησης καταδίκης του, έκρινε ότι υπάρχει εγγενώς ο κίνδυνος μη εμφάνισής του Εφεσείοντα ενώπιον του Δικαστηρίου και, επομένως, δικαιολογείται, σύμφωνα με τη νομολογία, η κράτηση του μέχρι τη δίκη του.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Δικαστήριο «το ζήτημα του ιατρικού προβλήματος του Εφεσείοντα είναι κάτι που μας απασχόλησε, θεωρούμε, όμως, πως οι Αρχές των Φυλακών θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διαφυλαχθεί η υγεία του Εφεσείοντα κατά τον χρόνο της κράτησης του στις Φυλακές, ενόψει και της πανδημίας του κορωνοϊού και δίδονται οι σχετικές οδηγίες προς τις Αρχές των Φυλακών να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για προστασία της υγείας του Εφεσείοντα κατά την κράτησή του».
Το Δικαστήριο επίσης αναφέρει ότι έλαβε υπόψη του «το ζήτημα των μέτρων που λήφθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία για αντιμετώπιση της πανδημίας, και συγκεκριμένα το κλείσιμο των συνόρων, αλλά και των οδοφραγμάτων… όμως τα μέτρα αυτά είναι μέτρα που λαμβάνονται ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις».
Και καταλήγει το Εφετείο: «Επί του παρόντος ανακοινώθηκε ότι θα ισχύουν μέχρι 30/4/2020 και, βέβαια, δεν γνωρίζουμε αν θα παραταθούν ή όχι.  Δεδομένου ότι η ημερομηνία ακρόασης της υπόθεσης του Εφεσείοντα είναι στις 6/5/2020, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα άρσης των μέτρων αυτών και ενωρίτερα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ούτε και μπορεί να παραβλεφθεί η δυνατότητα κάποιου να περάσει στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι από τα οδοφράγματα, αλλά από τη γραμμή αντιπαράταξης». (δημοσίευση απόφασης: cylaw.org)


Σχόλια

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας