Στη δημοσιότητα οι Προτεινόμενοι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας (PDF)

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι Αναθεωρημένοι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας. Σε ανακοίνωση του το Τμήμα Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφέρει : ‘’Στις 12 Ιανουαρίου 2021 το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε την προώθηση των προτεινόμενων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας στην Ένωση Δικαστών Κύπρου και στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, για να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, στην ίδια συνεδρία, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Κανονισμών, με εντολή την εξέταση των εισηγήσεων οι οποίες θα υποβληθούν από τους ως άνω δύο φορείς. Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κάτω από το πεδίο «Μεταρρύθμιση»’’.

Δείτε τους προτεινόμενους Κανονισμούς Πολ.Δικονομίας εδώ

Σχόλια