Στη δημοσιότητα οι Προτεινόμενοι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας (PDF)

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι Αναθεωρημένοι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας. Σε ανακοίνωση του το Τμήμα Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφέρει : ‘’Στις 12 Ιανουαρίου 2021 το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε την προώθηση των προτεινόμενων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας στην Ένωση Δικαστών Κύπρου και στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, για να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, στην ίδια συνεδρία, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Κανονισμών, με εντολή την εξέταση των εισηγήσεων οι οποίες θα υποβληθούν από τους ως άνω δύο φορείς. Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κάτω από το πεδίο «Μεταρρύθμιση»’’.

Δείτε τους προτεινόμενους Κανονισμούς Πολ.Δικονομίας εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας