Στη δημοσιότητα οι Προτεινόμενοι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας (PDF)

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι Αναθεωρημένοι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας. Σε ανακοίνωση του το Τμήμα Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφέρει : ‘’Στις 12 Ιανουαρίου 2021 το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε την προώθηση των προτεινόμενων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας στην Ένωση Δικαστών Κύπρου και στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, για να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, στην ίδια συνεδρία, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Κανονισμών, με εντολή την εξέταση των εισηγήσεων οι οποίες θα υποβληθούν από τους ως άνω δύο φορείς. Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κάτω από το πεδίο «Μεταρρύθμιση»’’.

Δείτε τους προτεινόμενους Κανονισμούς Πολ.Δικονομίας εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 115(Ι) του 2023)

Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)