882 ημέρες για την επίλυση μιας δικαστικής υπόθεσης στην Κύπρο - Καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις διαπιστώνει έκθεση της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη έκθεση σε επίπεδο ΕΕ για το κράτος δικαίου μαζί με ανακοίνωση η οποία εξετάζει την κατάσταση στο σύνολο της ΕΕ και περιλαμβάνει ειδικά κεφάλαια ανά χώρα για κάθε κράτος μέλος.

Eιδικά για την Κύπρο, συμπεραίνεται ότι η  διαρθρωτική μεταρρύθμιση του συστήματος δικαιοσύνης συνεχίζεται, αλλά με καθυστέρηση. Το νομοσχέδιο για τη διάσπαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σε Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και Ανώτατο δικαστήριο, και για τις διαδικασίες διορισμού των δικαστών εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής. Όπως αναφέρει η έκθεση, εκκρεμεί ακόμα η ίδρυση Εφετείου, όπως και η ίδρυση ειδικών δικαστηρίων αλλά και η αναδιάρθρωση των υπαρχόντων δικαστηρίων. Επίσης, οι νέοι κανόνες πολιτικής δικονομίας έχουν εγκριθεί και αποσκοπούν στην επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών. Αναφέρεται ακόμα ότι προχωρούν οι διαδικασίες διαχωρισμού λειτουργιών και διορισμών στη Νομική Υπηρεσία. Περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στην υπερνίκηση σημαντικών προκλήσεων για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του συστήματος δικαιοσύνης, ιδίως σε σχέση με την ψηφιοποίηση. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι αστικές, εμπορικές και διοικητικές δικαστικές διαδικασίες παραμένουν πολύ χρονοβόρες.

Σε άλλο σημείο η έκθεση διαπιστώνει ότι το σύστημα δικαιοσύνης στην Κύπρο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του.  Ο χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων σε πρωτοβάθμια δικαστήρια (882 ημέρες το 2019 σε σύγκριση με 737 ημέρες το 2018) παραμένει από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Στη διοικητική δικαιοσύνη σε πρώτο βαθμό, η διάρκεια της διαδικασίας αυξήθηκε (495 ημέρες το 2019 σε σύγκριση με 487 ημέρες το 2018) και τα ποσοστά ολοκλήρωσης υποθέσεων μειώθηκαν (περίπου 170% το 2019 σε σύγκριση με περίπου 219% το 2018). Από τον Σεπτέμβριο του 2020, έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο σε πιλοτική βάση στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Πάφου για τη μείωση των παλιών υποθέσεων που καθυστερούν. Μετά την πρόσληψη επιπλέον δικαστών, δημιουργήθηκε μια ειδική ομάδα η οποία επικεντρώνεται ειδικότερα στο χειρισμό των υποθέσεων αυτών.

Η έκθεση για την Κύπρο είναι διαθέσιμη εδώ

Η έκθεση για την ΕΕ είναι διαθέσιμη εδώ

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμος εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας