Σε πλήρη λειτουργία το i-justice από 21 Ιουλίου 2021

To Aνώτατο Δικαστήριο εξέδωσε στις 20.7.2021 την παρακάτω ανακοίνωση αναφορικά με το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης i-justice:

"1. Σε συνέχεια των Ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 12 Απριλίου 2021, 27 Απριλίου 2021, 20 Μαΐου 2021 και 25 Ιουνίου 2021, ανακοινώνεται ότι, η πιλοτική λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης δυνάμει του περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021, τερματίζεται την Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021. 

2. Ανακοινώνεται περαιτέρω, ότι από τη Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, το σύστημα τίθεται σε πλήρη λειτουργία σε όλα τα Δικαστήρια εκτός από το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας και σε σχέση με όλες τις Δικαιοδοσίες εκτός από την Ποινική Δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου, του Κακουργιοδικείου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

3. Οι καταχωρίσεις οι οποίες θα γίνονται από εξωτερικούς χρήστες, θα αποτελούν μέρος του ηλεκτρονικού φακέλου της κάθε υπόθεσης, στην οποία αυτές θα αφορούν. 

4. Ανακοινώνεται επίσης, στη βάση του Κανονισμού 6 (3), ότι: (1) Σε σχέση με νέες υποθέσεις οι οποίες θα καταχωρίζονται, θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής ή φυσικής καταχώρισης εγγράφων από τους εξωτερικούς χρήστες. (2) Οι υποθέσεις οι οποίες καταχωρίστηκαν πριν από την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του συστήματος, θα ενημερώνονται αποκλειστικά με φυσική καταχώριση. Κατά συνέπεια, η λειτουργία της «Μετάπτωσης» που προσφέρεται από το σύστημα, δεν θα τυγχάνει εφαρμογής στις υποθέσεις που καταχωρίστηκαν πριν από την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του συστήματος . 

5. Παροτρύνονται οι εξωτερικοί χρήστες, να χρησιμοποιούν την επιλογή της ηλεκτρονικής καταχώρισης".

Σχόλια

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας