Ο περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου Διαδικαστικός Κανονισμός του 2023

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο εξέδωσε τον περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου Διαδικαστικό Κανονισμό του 2023.

Ο Διαδικαστικός Κανονισμός θα ισχύει για όλες τις καταχωρίσεις στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, εκτός όπου υπάρχει ρητή πρόνοια σε αυτόν περί του αντιθέτου. Η καταχώριση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης θα ισχύει σε μεταγενέστερες του παρόντος Διαδικαστικού Κανονισμού διαδικασίες, κατόπιν σχετικής Ανακοίνωσης του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Δείτε τον Κανονισμό εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας