Ο περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου Διαδικαστικός Κανονισμός του 2023

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο εξέδωσε τον περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου Διαδικαστικό Κανονισμό του 2023.

Ο Διαδικαστικός Κανονισμός θα ισχύει για όλες τις καταχωρίσεις στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, εκτός όπου υπάρχει ρητή πρόνοια σε αυτόν περί του αντιθέτου. Η καταχώριση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης θα ισχύει σε μεταγενέστερες του παρόντος Διαδικαστικού Κανονισμού διαδικασίες, κατόπιν σχετικής Ανακοίνωσης του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Δείτε τον Κανονισμό εδώ

Σχόλια