Θέση εξειδικευμένου Νομικού στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Το Γραφείο Γενικών Νομικών Υποθέσεων και Καταπολέμησης της Απάτης του Νομικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων αναζητά Εξειδικευμένο Νομικό για να συμμετάσχει στην ομάδα δικηγόρων του για την υλοποίηση από τον Οργανισμό της  αποστολής του για τη δημόσια υγεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το τμήμα αναζητά έναν εξειδικευμένο Νομικό με κίνητρο και εμπειρία για να βοηθήσει τον Οργανισμό να ανταποκριθεί στον περίπλοκο κόσμο της νομοθεσίας και των κανονισμών που ισχύουν για τις λειτουργίες του Οργανισμού και να προστατεύσει τους πόρους, τη φήμη και την ακεραιότητα του Οργανισμού. Αυτή είναι μια συναρπαστική ευκαιρία για κάποιον που είναι παθιασμένος με το δίκαιο της ΕΕ και τη δημόσια υγεία και θέλει να επιδράσει πραγματικά στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων στην Ευρώπη και να εργαστεί σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει ισχυρό υπόβαθρο στο δίκαιο της ΕΕ, με τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία ως ασκούμενος δικηγόρος ή νομικός υπάλληλος και θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη νομοθεσία που ισχύει στα όργανα της ΕΕ. Εάν είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε μια νέα επαγγελματική πρόκληση και να ενταχθείτε σε ένα ακμάζον εργασιακό περιβάλλον όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία.

Διαβάστε περισσότερα για τη θέση εργασίας εδώ .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων - 16 Οκτωβρίου 2023 23:59 CET

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 115(Ι) του 2023)

Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)