Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023 τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης eJustice. H ανακοίνωση αναφέρει τα ακόλουθα:

"1. Ανακοινώνεται, ότι από τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, 2023, τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης eJustice. 

2. Συγκεκριμένα, από την πιο πάνω ημερομηνία, τo σύστημα eJustice θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία σε όλα τα Δικαστήρια εκτός από το Ανώτατο Δικαστήριο, σε σχέση με την τριτοβάθμιά του δικαιοδοσία και το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας. 

3. Το σύστημα τίθεται, επίσης, σε παραγωγική λειτουργία, σε σχέση με όλες τις δικαιοδοσίες του Επαρχιακού Δικαστηρίου, πλην της Ποινικής Δικαιοδοσίας και της δικαιοδοσίας του Κακουργιοδικείου και του Στρατιωτικού Δικαστηρίου. 

4. Επιπρόσθετα, ανακοινώνεται ότι: (1) Οι νέες καταχωρίσεις στο σύστημα σε σχέση με τα Δικαστήρια και τις δικαιοδοσίες που αναφέρονται πιο πάνω, θα γίνονται ηλεκτρονικά. (2) Η ενημέρωση και ο χειρισμός των υποθέσεων που καταχωρίστηκαν στο σύστημα iJustice, θα συνεχίσουν να γίνονται στο σύστημα eJustice. (3) Οι υποθέσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν σε φυσικό φάκελο, πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος, θα ενημερώνονται, μόνο, με φυσική καταχώριση. 

5. Οι καταχωρίσεις οι οποίες θα γίνονται από εξωτερικούς χρήστες (χρήστες εκτός των Δικαστηρίων), θα αποτελούν μέρος του ηλεκτρονικού φακέλου της κάθε υπόθεσης, στην οποία αυτές θα αφορούν. 

6. Το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης iJustice, θα συνεχίσει τη λειτουργία του μέχρι την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου, 2023 η ώρα 13:00. Δεν θα επιτρέπονται/γίνονται δεκτές καταχωρίσεις σε αυτό μετά την 13.00 ώρα της πιο πάνω ημερομηνίας. 

7. Όλες οι εκκρεμούσες καταχωρίσεις στο iJustice (εκτός από τα εγκεκριμένα αιτήματα για σύνταξη διαταγμάτων και για ετοιμασία πιστών αντιγράφων) θα διεκπεραιωθούν από τα Πρωτοκολλητεία μέχρι την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου, 2023 η ώρα 15:00. 

8. Το σύστημα iJustice δεν θα αποδέχεται οποιεσδήποτε ενέργειες από εσωτερικό ή εξωτερικό χρήστη μετά από την καθορισμένη στην παράγραφο 7 ημερομηνία και ώρα. 

9. Οποιαδήποτε ενέργεια προερχόμενη από εξωτερικό χρήστη, η οποία δεν συμμορφώνεται με την προθεσμία της παραγράφου 6 ανωτέρω, δεν θα μεταφέρεται στο σύστημα eJustice και τα δεδομένα της θα απωλεσθούν, όπως και οι πληρωμές που τυχόν να γίνουν σε σχέση με αυτή. 

10. Κατά την περίοδο μεταξύ 16 και 17 Δεκεμβρίου, 2023, τα δεδομένα του συστήματος iJustice, θα μεταπτωθούν στο σύστημα eJustice. 

11. Κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος eJustice, όλες οι υποθέσεις και τα δεδομένα που υπήρχαν στο σύστημα iJustice, θα υπάρχουν στο σύστημα eJustice και οι υποθέσεις, θα συνεχίσουν κανονικά την πορεία τους, στο νέο σύστημα".

Σχόλια

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας