Νομική Πανεπιστημίου Κύπρου: Πλήρωση 5 θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση πέντε (5) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Τμήμα Νομικής. Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης. 

Οι θέσεις είναι καθορισμένης διάρκειας µε σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (Χειμερινό Εξάμηνο 2024/2025) και ως προς τα παρακάτω μαθήματα: 

1. ΝΟΜ 101 Νομική Μέθοδος 

2. ΝΟΜ 321 Πολιτική Δικονομία Ι 

3. ΝΟΜ 327 Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ 

4. ΝΟΜ 405 Εγκληματολογία - (Αγγλικά) 

5. ΝΟΜ 452 Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο - (Αγγλικά)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικής. 

2. Αναμένεται επίσης να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Νομική και κατά προτίμηση στο αντικείμενο της θέσης. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Προηγούμενη αυτόνομη διδακτική εμπειρία σε ακαδημαϊκό ίδρυμα και ειδικότερα στο αντικείμενο της θέσης. 

2. Η αποδεδειγμένη μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στο υπό προκήρυξη αντικείμενο. 

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις/έρευνα στο υπό προκήρυξη αντικείμενο.

Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων είναι €40 (ακαθάριστες απολαβές) την ώρα για άτομα χωρίς διδακτορικό τίτλο και €68 (ακαθάριστες απολαβές) την ώρα για άτομα με διδακτορικό τίτλο. Οι ακαθάριστες απολαβές για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024/2025 θα είναι: αμοιβή x 3 ώρες διδασκαλίας x 15 εβδομάδες που διαρκεί το Χειμερινό Εξάμηνο, από τα πιο πάνω ποσά θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτουμένου στα διάφορα ταμεία του κράτους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 04/07/2024.

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας