Παρουσίαση της Επιτροπής Εκπροσώπησης των Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Το Τμήμα Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πραγματοποίησε την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, στη Λευκωσία, συνάντηση με τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας που αδειοδοτήθηκαν από αυτό, με σκοπό την παρουσίαση της Επιτροπής Εκπροσώπησής τους.

Η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Συμβούλων Αφερεγγυότητας αποτελείται από δέκα μέλη και ως συντονιστές της έχουν οριστεί ο κ. Σάββας Κοτσώνιας (General Manager MDP Finance Connect/Insolvency Practitioner) και η κα Άντρη Αντωνίου (Solicitor/Licensed Insolvency Practitioner/ Director CRI Group Ltd).

Η Επιτροπή Εκπροσώπησης, της οποίας η λειτουργία τέθηκε σε πιλοτική βάση μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους θα έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Να εκπροσωπεί τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας που αδειοδοτήθηκαν από το Τμήμα Αφερεγγυότητας σε συναντήσεις και επαφές με το Τμήμα και τις άλλες αρμόδιες Aρχές αδειοδότησης.
  • Να παρακολουθεί και να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στο Τμήμα Αφερεγγυότητας.
  • Να παρακολουθεί και να συμμετέχει στην αναθεώρηση του νομικού πλαισίου του Τμήματος με εισηγήσεις για αποτελεσματικές διαδικασίες αφερεγγυότητας.
  • Να προβαίνει σε εισηγήσεις για τροποποιήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας Συμβούλων Αφερεγγυότητας.
  • Να συνεργάζεται με τις άλλες δύο Επιτροπές Αφερεγγυότητας του ΠΔΣ και του ΣΕΛΚ για πάσης φύσεως θέματα που τους αφορούν.
  • Να επισημαίνει τις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
  • Να έχει ενεργό συμμετοχή στο Ετήσιο Συνέδριο του Τμήματος Αφερεγγυότητας.

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργος Παπαναστασίου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Μάριος Παναγίδης και εκπρόσωποι τόσο της Εξεταστικής και της Πειθαρχικής Επιτροπής του Τμήματος Αφερεγγυότητας όσο και από τις Επιτροπές Αφερεγγυότητας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). (πηγή pio.gov.cy)

Σχόλια

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας