Εκστρατεία ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο

Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει την έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ρόλο της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων αυτών. Η εκστρατεία, με τίτλο «Δικαιώματα για όλους, για τον κάθε άνθρωπο χωριστά», θα διαρκέσει
από τις 2 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2016 και εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων για την 10η Δεκεμβρίου, η οποία έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στόχος της είναι, αφενός, να ενημερώσει το κοινό για το περιεχόμενο και την εφαρμογή των δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή του κάθε ανθρώπου, και αφετέρου να πληροφορήσει για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Γραφείου ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. – Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια