Παράπονα και καταγγελίες για τη συμπεριφορά δημόσιων λειτουργών έναντι πολιτών

Πρόσφατη Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφέρεται στη Συμπεριφορά Δημόσιων Λειτουργών έναντι Πολιτών.
Εν προκειμένω αναφέρεται περίπτωση που ο καταγγέλλων αποτάθηκε στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας (Ε.Γ.Ε.) Αγλατζιάς για να αιτηθεί πιστοποιητικό ανεργίας ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της, προς αυτόν, παραχώρησης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε). Όπως υποστηρίζει, η συμπεριφορά της Λειτουργού που τον
εξυπηρέτησε, ήταν προσβλητική και υποτιμητική προς τον ίδιο εξαιτίας της καταγωγής του και του γεγονότος ότι δεν γνωρίζει καλά την Ελληνική γλώσσα. Ο καταγγέλλων σημειώνει, μάλιστα, ότι για τους πιο πάνω λόγους, η αναφερόμενη Λειτουργός δεν εξέδωσε το αναφερόμενο πιστοποιητικό.
Η Ελίζα Σαββίδου, Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεώρησε υπαρκτό το ενδεχόμενο το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε κατά την εξυπηρέτηση του καταγγέλλοντα να ήταν εκτός του ενδεδειγμένου πλαισίου συμπεριφοράς δημόσιων λειτουργών έναντι πολιτών και, ως τέτοιο, να δημιούργησε λανθασμένες εντυπώσεις στον ίδιο σε ότι αφορά τους λόγους απόρριψης του αιτήματος του για εγγραφή ως άνεργος.
Επίσης έκρινε αναγκαίο να αναφερθεί στους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι όταν έρχονται σε άμεση προσωπική επαφή ή/και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους πολίτες, υποχρεώσεις που συνιστούν, αντίστοιχα, και δικαιώματα των πολιτών που αποτείνονται στη δημόσια υπηρεσία.
Μάλιστα η Επίτροπος επισημαίνει στην έκθεση ότι είναι συχνά τα παράπονα/καταγγελίες που σχετίζονται με συμπεριφορά λειτουργών Επαρχιακών ή Τοπικών Γραφείων Εργασίας προς πολίτες και μάλιστα πολίτες μη Κυπριακής υπηκοότητας ή καταγωγής.

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων