Παράπονα και καταγγελίες για τη συμπεριφορά δημόσιων λειτουργών έναντι πολιτών

Πρόσφατη Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφέρεται στη Συμπεριφορά Δημόσιων Λειτουργών έναντι Πολιτών.
Εν προκειμένω αναφέρεται περίπτωση που ο καταγγέλλων αποτάθηκε στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας (Ε.Γ.Ε.) Αγλατζιάς για να αιτηθεί πιστοποιητικό ανεργίας ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της, προς αυτόν, παραχώρησης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε). Όπως υποστηρίζει, η συμπεριφορά της Λειτουργού που τον
εξυπηρέτησε, ήταν προσβλητική και υποτιμητική προς τον ίδιο εξαιτίας της καταγωγής του και του γεγονότος ότι δεν γνωρίζει καλά την Ελληνική γλώσσα. Ο καταγγέλλων σημειώνει, μάλιστα, ότι για τους πιο πάνω λόγους, η αναφερόμενη Λειτουργός δεν εξέδωσε το αναφερόμενο πιστοποιητικό.
Η Ελίζα Σαββίδου, Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεώρησε υπαρκτό το ενδεχόμενο το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε κατά την εξυπηρέτηση του καταγγέλλοντα να ήταν εκτός του ενδεδειγμένου πλαισίου συμπεριφοράς δημόσιων λειτουργών έναντι πολιτών και, ως τέτοιο, να δημιούργησε λανθασμένες εντυπώσεις στον ίδιο σε ότι αφορά τους λόγους απόρριψης του αιτήματος του για εγγραφή ως άνεργος.
Επίσης έκρινε αναγκαίο να αναφερθεί στους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι όταν έρχονται σε άμεση προσωπική επαφή ή/και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους πολίτες, υποχρεώσεις που συνιστούν, αντίστοιχα, και δικαιώματα των πολιτών που αποτείνονται στη δημόσια υπηρεσία.
Μάλιστα η Επίτροπος επισημαίνει στην έκθεση ότι είναι συχνά τα παράπονα/καταγγελίες που σχετίζονται με συμπεριφορά λειτουργών Επαρχιακών ή Τοπικών Γραφείων Εργασίας προς πολίτες και μάλιστα πολίτες μη Κυπριακής υπηκοότητας ή καταγωγής.

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Πρόσληψη δύο (2) Νομικών στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση