Επτά (7) θέσεις Νομικών Συμβούλων στη Νομική Υπηρεσία της Κύπρου

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών πέντε (5) Νομικών Συμβούλων στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης, ως καθορίζεται στη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί δικηγόρους, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, όπως καθορίζονται στην προκήρυξη, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ακόμα, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενδιαφέρεται για τη μίσθωση
υπηρεσιών δύο (2) Νομικών Συμβούλων για θέματα δημοσίου διεθνούς δικαίου στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, ως καθορίζεται στη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί δικηγόρους, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, ως καθορίζονται στην προκήρυξη, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.Αιτήσεις μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017.
Δείτε τις Προκηρύξεις και τις Συμφωνίες μίσθωσης υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Πρόσληψη δύο (2) Νομικών στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση