Επτά (7) θέσεις Νομικών Συμβούλων στη Νομική Υπηρεσία της Κύπρου

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών πέντε (5) Νομικών Συμβούλων στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης, ως καθορίζεται στη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί δικηγόρους, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, όπως καθορίζονται στην προκήρυξη, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ακόμα, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενδιαφέρεται για τη μίσθωση
υπηρεσιών δύο (2) Νομικών Συμβούλων για θέματα δημοσίου διεθνούς δικαίου στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, ως καθορίζεται στη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί δικηγόρους, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, ως καθορίζονται στην προκήρυξη, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.Αιτήσεις μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017.
Δείτε τις Προκηρύξεις και τις Συμφωνίες μίσθωσης υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων