Επτά (7) θέσεις Νομικών Συμβούλων στη Νομική Υπηρεσία της Κύπρου

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών πέντε (5) Νομικών Συμβούλων στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης, ως καθορίζεται στη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί δικηγόρους, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, όπως καθορίζονται στην προκήρυξη, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ακόμα, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενδιαφέρεται για τη μίσθωση
υπηρεσιών δύο (2) Νομικών Συμβούλων για θέματα δημοσίου διεθνούς δικαίου στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, ως καθορίζεται στη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί δικηγόρους, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, ως καθορίζονται στην προκήρυξη, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.Αιτήσεις μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017.
Δείτε τις Προκηρύξεις και τις Συμφωνίες μίσθωσης υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εδώ

Σχόλια