Η Κύπρος θα λάβει οικονομική ενίσχυση 7,3 εκ. ευρώ από την ΕΕ για τις πυρκαγιές του 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για την Κύπρο. Το 2016 η Κύπρος επλήγη από έντονη ξηρασία, που προκάλεσε δασικές πυρκαγιές και λειψυδρία για τον πληθυσμό. Η Κύπρος θα λάβει περίπου 7,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για την ανακούφιση του οικονομικού βάρους της καταστροφής. Η δέσμη
χρηματοδοτικής ενίσχυσης αναμένει πλέον την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.Τον Νοέμβριο του 2016, η Κύπρος έλαβε την πρώτη δόση της ενίσχυσης, ύψους 730.000. Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Corina Crețu, δήλωσε: «Οι σκέψεις μας εξακολουθούν να είναι με τους κατοίκους της Κύπρου και της Μαδέρας· οι τραγωδίες αυτές κατέδειξαν για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η αλληλεγγύη της ΕΕ σε ώρες ανάγκης. Σήμερα περνάμε από τα λόγια στην πράξη με την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς τις πληγείσες κοινότητες, την αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας και την υποστήριξη των προσπαθειών ανοικοδόμησης.». (europa.eu)

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων