Η τουρκική γλώσσα ανάμεσα στις επίσημες γλώσσες της Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθεί αν λυθεί το Κυπριακό, αφήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να καταστεί η τουρκική γλώσσα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής που φέρει τον τίτλο «ο ρόλος της ΕΕ στη διαδικασία συμφωνίας στην Κύπρο: Ερωτήσεις και Απαντήσεις», στην ερώτηση αν η τουρκική γλώσσα θα προστεθεί στις
επίσημες γλώσσες της Ευρώπης, η απάντηση που δίνεται είναι η εξής: «Το Συμβούλιο της Ευρώπης θα λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις για το ζήτημα αυτό, ωστόσο η Επιτροπή είναι έτοιμη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και να προχωρήσει στις προπαρασκευαστικές ενέργειες που θα ζητηθούν». Από τη διατύπωση και μόνο της απάντησης, συνάγεται ότι είναι περισσότερο από πιθανό, ότι σε περίπτωση συμφωνίας για επίλυση του Κυπριακού, η τουρκική, καθώς αποτελεί τη γλώσσα που μιλιέται στο ψευδοκράτος, θα συγκαταλέγεται στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [cylegalnews.com]. Δείτε τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ευρ.Επιτροπής εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων