Υποχρεωτικά για τους μουσουλμάνους μαθητές τα μικτά μαθήματα κολύμβησης στο σχολείο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) απέρριψε ομόφωνα την προσφυγή δύο μουσουλμάνων γονέων κατά της Ελβετίας, οι οποίοι αρνούνταν να συμμετέχουν οι ανήλικες κόρες τους σε υποχρεωτικά μαθήματα κολύμβησης του σχολείου τους όπου συμμετείχαν αγόρια και κορίτσια μαζί. Οι προσφεύγοντες διαμαρτυρήθηκαν για την άρνηση των εθνικών αρχών να δεχτούν
εξαίρεση συμμετοχής των παιδιών τους στο συγκεκριμένο μάθημα.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι το επίδικο ζήτημα αφορούσε το δικαίωμα των δύο γονέων να εκδηλώνουν τη θρησκευτική τους πίστη και παρατήρησε ότι η άρνηση των αρχών της Ελβετίας να εξαιρέσουν τα παιδιά τους από τα μαθήματα κολύμβησης του σχολείου αποτελούσε παρέμβαση στην θρησκευτική ελευθερία, κάτι που ωστόσο προβλέπεται στο νόμο και κατατείνει στην επίτευξη θεμιτού σκοπού. (προστασία των αλλοδαπών μαθητών από κάθε μορφής κοινωνικό αποκλεισμό).
Το δικαστήριο τόνισε ότι το σχολείο είχε έναν ειδικό ρόλο στην διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης, ιδιαίτερα όταν αφορά στα παιδιά αλλοδαπής προέλευσης. Σημείωσε επίσης ότι το συμφέρον των παιδιών για ολοκληρωμένη μόρφωση που διευκολύνεται από την επιτυχή κοινωνική ενσωμάτωση στα τοπικά ήθη και έθιμα, τίθεται σε προτεραιότητα σε σχέση με την επιθυμία των γονέων οι κόρες τους να εξαιρούνται από τα μικτά (αγόρια και κορίτσια) μαθήματα κολύμβησης και το συμφέρον των παιδιών που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά δεν είναι απλά και μόνο να μάθουν να κολυμπούν, αλλά πάνω από όλα να συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα με όλους τους συμμαθητές τους, χωρίς καμία εξαίρεση σχετική με την προέλευση τους ή τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονιών τους.
Το Δικαστήριο ακόμα επισήμανε ότι οι εθνικές αρχές είχαν προσφέρει στους προσφεύγοντες γονείς ευέλικτους τρόπους ώστε να αμβλύνουν τις συνέπειες από τη συμμετοχή των παιδιών τους στα μικτά τμήματα κολύμβησης λόγω των θρησκευτικών τους αντιλήψεων, όπως το να επιτρέψουν στις κόρες τους να φορούν μπουρκίνι.
Το Δικαστήριο συνεπώς έκρινε ότι, δίνοντας προτεραιότητα στην υποχρέωση των παιδιών να ακολουθήσουν το σχολικό πρόγραμμα και στην επιτυχή ενσωμάτωσή τους έναντι του ιδιωτικού συμφέροντος των προσφευγόντων να επιτύχουν την απαλλαγή των παιδιών τους από τα μικτά μαθήματα κολύμβησης για θρησκευτικούς λόγους, οι εθνικές αρχές δεν υπερέβησαν τα εύλογα περιθώρια εκτίμησης που διέθεταν στην συγκεκριμένη περίσταση, που αφορούσε την υποχρεωτική εκπαίδευση. Επομένως δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας). (πηγή: legalnews24.gr)
Δείτε το κείμενο της απόφασης (στα γαλλικά) εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων