Ξενοδοχείο λειτουργούσε χωρίς άδεια. Το Δικαστήριο δέχτηκε την έφεση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού

Το Ανώτατο Δικαστήριο δικάζοντας κατά τη δευτεροβάθμια διαδικασία, δέχτηκε την έφεση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) κατά μεγάλης εταιρίας ξενοδοχειακής μονάδας (απόφαση της 18ης Ιανουαρίου 2017). Το πρωτόδικο δικαστήριο είχε αθωώσει την εταιρία και το διευθυντή της που κατηγορούνταν ότι λειτουργούσαν το ξενοδοχείο χωρίς άδεια, κάτι που αποτελεί ποινικό αδίκημα, με το σκεπτικό ότι
η ανυπαρξία μαρτυρίας ως προς το κατά πόσο, είχε, ή όχι, εκδοθεί άδεια για το ξενοδοχείο των εφεσιβλήτων, όταν άρχισε να λειτουργεί το 1979, ήταν στοιχείο που εκβαράρθρωσε την κατηγορία.
Όπως αναφέρει το Εφετείο στην απόφαση του, «την άδεια λειτουργίας την εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΤ. Οι υπάλληλοι του εν λόγω οργανισμού που εμφανίστηκαν στο δικαστήριο, ανέφεραν με σαφήνεια, και σημειώνεται πρωτοδίκως, ότι δεν υπήρχε άδεια λειτουργίας τα τελευταία 6-8 χρόνια» καθώς επισης και ότι «αντικειμενικώς κρινόμενη η μαρτυρία, υποδηλεί λειτουργία του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, και τούτο χωρίς άδεια, που να είχε εκδοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΤ. Τούτα, βέβαια, στην προκαταρκτική θεώρηση…».
Ενόψει αυτών το Δικαστήριο έκρινε ότι η πρωτόδικη απόφαση θα πρέπει να παραμεριστεί και η υπόθεση να παραπεμφθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, με σκοπό τη συμπλήρωση της, ενώ τα έξοδα της έφεσης, ύψους €1.000, επιδικάστηκαν υπέρ των εφεσειόντων, δηλαδή του ΚΟΤ. (δημοσίευση απόφασης: cylaw.com)

Σχόλια