Μέλος του ΔΣ της ΓΣ του Δικτύου Προέδρων των Αν. Δικαστηρίων της ΕΕ εξελέγη ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρων Νικολάτος εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανωτάτου, η Γενική Συνέλευση, η οποία συνήλθε στη Μαδρίτη στις 21.10.2016, εξέλεξε ως Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, από 1.1.2017 και για δύο χρόνια, τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Εσθονίας
(Πρόεδρος), της Κροατίας, της Πορτογαλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, της Λιθουανίας, της Ολλανδίας, της Κύπρου και της Φινλανδίας. (πηγή: ΚΥΠΕ)

Σχόλια