Αναδρομικός διορισμός στρατιωτικού ένα έτος νωρίτερα από τον πραγματικό χρόνο

To Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου δέχτηκε προσφυγή αξιωματικού που ζητούσε να διοριστεί αναδρομικά στο βαθμό του ανθυπολοχαγού ένα χρόνο νωρίτερα από όταν πραγματικά διορίστηκε. Ειδικότερα, ο αξιωματικός ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Υπουργού Άμυνας που είχε απορρίψει το αίτημά του για ανατοποθέτηση και ένταξή του στους αποφοιτήσαντες του έτους και τάξης του 2000. Ο αιτητής εισάχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1996 από την οποία αποφοίτησε το 2001 αντί το
2000. Ο λόγος για την καθυστερημένη αποφοίτηση ήταν η απόφαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με την οποία κρίθηκε ακατάλληλος για φοίτηση και διαγράφηκε από τη Σχολή εξαιτίας συγκεκριμένων συνθηκών υγείας.
Ο αιτητής προσέβαλε την πιο πάνω απόφαση η οποία ανεστάλη επιτρέποντας του να συνεχίσει κανονικά τη φοίτησή του και ακυρώθηκε τελικά με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το έτος 2001, οπότε και διορίστηκε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού.
Το 2011 ο αξιωματικός, μέσω των δικηγόρων του, αποτάθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και ζήτησε τη συμμόρφωση της Σχολής με την απόφαση του ΣτΕ. Η Σχολή συμμορφώθηκε και τροποποιήθηκε η αποφοίτηση του από το έτος 2001 στο έτος 2000.
Ωστόσο το Υπουργείο Άμυνας αποφάσισε ότι ο αιτητής δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναδρομικά διορισμένος από το 2000 αφού, στην πραγματικότητα δεν υπηρετούσε στον στρατό της Δημοκρατίας από το 2000, αλλά από το 2001.
Ο αιτητής προέβαλε ως λόγους ακυρότητας την παράβαση νόμου, δέσμιας αρμοδιότητας, πλάνης περί τον νόμο και παράβαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.
Το δικαστήριο κρίνοντας ορθά τα επιχειρήματά του αξιωματικού, αποφάνθηκε ότι «οι καθ' ων η αίτηση μετά την αλλαγή του καθεστώτος του αιτητή από την σχολή στην οποία φοίτησε και η ένταξή του στην επετηρίδα Αξιωματικών του 2000 αντί του 2001 δεν αφήνει άλλα περιθώρια στους καθ' ων η αίτηση παρά να διορίσουν τον αιτητή στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού αναδρομικά από την επομένη της αποφοίτησής του. Δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καθ' ων η αίτηση να τον διορίσουν ή μη αλλά πρόκειται για νομική υποχρέωση»
(δημοσίευση απόφασης: cylaw.com)

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων