Σε διαβούλευση το Προσχέδιο Διατάγματος για την Πρόσβαση στο Ανοικτό Διαδίκτυο

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοίνωσε τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί του περιεχομένου του προσχεδίου Διατάγματος περί της Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο σε σχέση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015. Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα, στο διαδικτυακό χώρο
με τίτλο ‘‘Δημόσιες Διαβουλεύσεις’’, στην Ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στη διεύθυνση ‘‘http://www.ocecpr.org.cy.’’ Οι θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 3η Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ηλιουπόλεως 12, Λευκωσία, ΤΤ 1101, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ocecpr.org.cy. Η Δημόσια Διαβούλευση είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Δείτε το Προσχέδιο Διατάγματος και τον Κανονισμό εδώ

Σχόλια