Ακυρώθηκε η προαγωγή ανώτερου λειτουργού λόγω έλλειψης αιτιολογίας για τη μη λήψη υπόψη του Mάστερ συνυποψήφιας υπαλλήλου

Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου ακύρωσε απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) περί προαγωγής λειτουργού στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, μετά από αίτηση υπαλλήλου που ήταν συνυποψήφια για την προαγωγή. Ειδικότερα, η αιτήτρια ζήτησε με την προσφυγή της, την έκδοση δικαστικής απόφασης, ότι η πράξη ή/και απόφαση των καθ' ων η αίτηση, με την οποία προήξαν τον
συγκεκριμένο υπάλληλο στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Γεωργικών Ερευνών στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, αντί της αιτήτριας, είναι άκυρη και στερημένη οποιοδήποτε έννομου αποτελέσματος.
Ειδικότερα η Διευθύντρια του Ινστιτούτου έκρινε ότι το Master in Business Administration που είχε η αιτήτρια δεν ήταν σχετικό με τις «δραστηριότητες του Ινστιτούτου», χωρίς να αναφέρει οποιαδήποτε αιτιολογία που να επιτρέπει τον δικαστικό έλεγχο.  Όπως αναφέρεται στην απόφαση της 30ης Δεκεμβρίου 2016, «η Διευθύντρια, ενώ είχε την ευκαιρία να παραπέμψει σε τυχόν περιεχόμενο του Διοικητικού Φακέλου, στο οποίο να φανερώνονται οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου, δεν το έπραξαν, ούτε θεώρησαν αντιλαμβάνομαι πως ετίθετο κάποιο θέμα.  
Οι «δραστηριότητες του Ινστιτούτου», ως φράση στο σχέδιο υπηρεσίας όπως και η «σχετικότητα» ακαδημαϊκών προσόντων με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, δεν είναι φράση ανέλεγκτη κατά την εφαρμογή της.  Η κατάληξη του διοικητικού οργάνου, ως προς το ποιά προσόντα μπορούν να καλύψουν την απαίτηση, όπως και ότι αυτά (εκτός από επιπέδου τουλάχιστον master) είναι και «σχετικά» με τις «δραστηριότητες του Ινστιτούτου», ελέγχεται ως προς τη  νομιμότητά της.  Το Διοικητικό όργανο είναι στην καταλληλότερη θέση να ερμηνεύει το σχέδιο υπηρεσίας, αλλά η αιτιολογία της απόφασής του δεν θα πρέπει να αφήνει κενά σε ουσιώδη θέματα, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται ο δικαστικός έλεγχος του Διοικητικού Δικαστηρίου».
Και η απόφαση καταλήγει: «Οι καθ' ων η αίτηση απέτυχαν στο καθήκον τους να διερευνήσουν κατά πόσο το αναφερθέν προσόν της αιτήτριας ήταν σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης, ώστε να μετρήσει  ως πρόσθετο ακαδημαϊκό προσόν που δεν προβλέπεται στο σχέδιο υπηρεσίας ούτε ως απαραίτητο ούτε ως πλεονέκτημα, αλλά το οποίο οφείλουν να το λάβουν υπόψη, υπέρ του υποψηφίου που το κατέχει, αν κρίνουν ότι αυτό είναι σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης. Τόσο η σύσταση, όσο και η απόφαση της ΕΔΥ είναι αναιτιολόγητες και ως προς το ζήτημα αυτό. Για όλους τους ανωτέρω λόγους η προσφυγή επιτυγχάνει». (δημοσίευση απόφασης: cylaw.com)

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων