Στη 17η θέση σε σύνολο 28 χωρών της ΕΕ η Κύπρος στο Δείκτη Ισότητας των Φύλων

Στην 17η θέση βρίσκεται η Κύπρος σε σύνολο 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το Δείκτη Ισότητας των Φύλων, όπως προκύπτει από τη σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Ειδικότερα η Κύπρος έχει 44,9 βαθμούς, ενώ στις πρώτες θέσεις του πίνακα (δηλ. με μικρότερη ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών) είναι η Σουηδία με 74,2, η Φινλανδία με 72,7 και η Δανία με 70,9. Στις τελευταίες θέσεις του σχετικού πίνακα, με
υψηλή ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων, βρίσκονται η Ελλάδα με 38,3 βαθμούς, η Πορτογαλία με 37,9, η Σλοβακία με 36,5 και τελευταία η Ρουμανία με 33,7.
Η ΕΕ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης στα ζητήματα ισότητας των φύλων. Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι την ίδια στιγμή οι γυναίκες λαμβάνουν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερους μισθούς και συντάξεις από του άντρες και υποεκπροσωπούνται στις πολιτικές και οικονομικές θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έκθεσή του ζητά από τα κράτη-μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών.
Οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να υπάρχουν πεισματικά στην Ένωση. Σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2015, η ΕΕ βρίσκεται στα μισά του δρόμου για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, συγκεντρώνοντας ποσοστό 52,9%, που σηματοδοτεί αύξηση μόλις 1,6 μονάδων σε σχέση με το 2005.
Αναλυτικά, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών έφτασε το 64% το 2015, σημειώνοντας ρεκόρ (το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες φτάνει το 76%). Επίσης, η έκθεση αναφέρει ότι οι γυναίκες έχουν τέσσερεις φορές περισσότερες πιθανότητες να βρουν και να παραμείνουν σε θέσεις μερικής απασχόλησης, ενώ έχουν διπλή επιβάρυνση ευθυνών καθώς τα τρία τέταρτα των οικιακών εργασιών και τα δύο τρίτα της γονικής μέριμνας γίνονται από γυναίκες που εργάζονται.
Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες και έχουν χαμηλότερο εισόδημα και συντάξεις, παρά το γεγονός ότι έχουν κατά μέσο όρο, υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο.
Από την άλλη πλευρά η εκπροσώπηση των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια αυξήθηκε από το 21% το 2005 σε 28% το 2015 και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο αριθμός αυτός αυξήθηκε από 30% σε 37%.
Η έκθεση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ για το 2014-2015, τονίζει τη ανάγκη να επανέλθει η ισότητα των φύλων στη κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας και να δημιουργηθεί νομικό πλαίσιο που θα βοηθάει στη δημιουργία ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Επίσης, η έκθεση επισημαίνει τον αρνητικό αντίκτυπο των πολιτικών λιτότητας (για παράδειγμα οι γυναίκες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις περικοπές του δημόσιου τομέα, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν το 70% του εργατικού δυναμικού), που οδήγησαν στις περικοπές στη δημόσια υγεία και επέτρεψαν την επιστροφή στους παραδοσιακούς ρόλους. Δείτε την Έκθεση εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Γνωστοποίηση του Διοικητικού Δικαστηρίου για καταστροφή φακέλων