Ποιά έγγραφα απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο Ασκουμένων Δικηγόρων


Τα έγγραφα, τα οποία απαιτούνται, για την εγγραφή στο Μητρώο Ασκουμένων Δικηγόρων ανήρτησε στην ιστοσελίδα του το Νομικό Συμβούλιο. Τα έγγραφα είναι τα εξής:
1. Επιστολή, την οποία συντάσσει ο ασκούμενος δικηγόρος και απευθύνεται προς το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου, οδός Απελλή 1, 1403 Λευκωσία και με την οποία, ο αιτητής ζητά την εγγραφή του στο Μητρώο Ασκουμένων Δικηγόρων. Στην επιστολή να αναγράφεται επίσης, ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου και το email του.
2. Αντίγραφα του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας (transcript), αλλά να παρουσιάζονται και τα πρωτότυπα για έλεγχο της γνησιότητάς τους. Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν έχει ακόμα το πτυχίο, βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο ότι έχει τελειώσει τις σπουδές του και απομένει να ορκιστεί.
3. Βεβαίωση από το δικηγορικό γραφείο, σε επιστολόχαρτο του γραφείου, για το πότε άρχισε η άσκησή του και ότι είναι καλού χαρακτήρα.
Σε περίπτωση που ο αιτητής ενδιαφέρεται να κάμει την άσκησή του στη Νομική Υπηρεσία, το αναφέρει στην επιστολή του (βλ. παράγραφο ένα πιο πάνω) και πρέπει να προσκομίσει τρεις βεβαιώσεις από ιδιώτες δικηγόρους, σε επιστολόχαρτο του γραφείου τους, ότι δεν έχουν χώρο να τον δεχθούν ως ασκούμενο.
4. Αντίγραφο της ταυτότητας.
5. Δήλωση μονίμου διαμονής (να αναγράφεται η διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλεται η αλληλογραφία)
6. Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή υπήκοος Κράτους Μέλους της Ε.Ε., αλλά είναι παντρεμένος με Κύπριο υπήκοο ή υπήκοο Κράτους Μέλους της Ε.Ε., θα πρέπει να επισυνάψει και το πιστοποιητικό γάμου.

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων