Ηλεκτρονικό Μητρώο εγγεγραμμένων οργανισμών στην Κύπρο. Δωρεάν πρόσβαση


Ο Κλάδος Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη με σχετική ανακοίνωσή του, ενημερώνει ότι υπάρχει δημοσιευμένο αρχείο με το Μητρώο των εγγεγραμμένων οργανισμών στην Κύπρο, που τηρείται στο Tμήμα.
Ενόψει των πιο πάνω δεν διατίθεται πλέον προς πώληση το συγκεκριμένο αρχείο σε δισκάκι αφού διατίθεται δωρεάν.
Στο μητρώο περιλαμβάνονται 5 είδη οργανισμών:
(α) Εταιρείες
(β) Αλλοδαπές Εταιρείες
(γ) Εμπορικές Επωνυμίες
(δ) Συνεταιρισμοί
(ε) Παλαιοί Συνεταιρισμοί (BN)
Το Μητρώο αποτελείται από 2 αρχεία (πόρους).
Στο 1ο, περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία για κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία/ εμπορική επωνυμία/ συνεταιρισμό:
1. Organisation Name (Όνομα Οργανισμού)
2. Registration No (Αριθμός Εγγραφής)
3. Organisation Type (Είδος Οργανισμού)
4. Organisation Sub-Type (Υποκατηγορία Οργανισμού)
5. Name Status (Κατάσταση Ονόματος)
6. Registration Date (Ημερομηνία Εγγραφής)
7. Organisation Status (Κατάσταση Οργανισμού)
8. Organisation Status Date (Ημερομηνία Κατάστασης)
9. Address Seq No (Κωδικός Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου)
Στο 2ο, περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία ανά Κωδικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου (Address Seq No):
1. Address Seq No (Κωδικός Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου)
2. Street (Οδός)
3. Building (Κτίριο - Όροφος - Διαμέρισμα)
4. Territory (Ταχυδρομικός Κώδικας - Επαρχία)
Η πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία επιτυγχάνεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.data.gov.cy/
Ακολούθως επιλέγετε «Οικονομία και Χρηματοοικονομικά Θέματα» και ακολούθως «Μητρώο Εγγεγραμμένων Εταιρειών, Εμπορικών Επωνυμιών και Συνεταιρισμών στη Κύπρο».

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων