Έλεγχος ηλεκτρονικού υπολογιστή εργαζομένου από εργοδότη


Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ’ αρ. 34/2018 απόφασή της εξέτασε το ζήτημα του ελέγχου ηλεκτρονικού υπολογιστή εργαζομένου από εργοδότη. Ειδικότερα, η Αρχή εξέτασε προσφυγή εργαζομένου που αφορούσε στη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και εν απουσία του προσφεύγοντος, διενέργεια ελέγχου από τον εργοδότη του στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσε στον επαγγελματικό του χώρο. Δεν αποδείχθηκε ότι ο υπολογιστής του εργαζομένου περιείχε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ούτε ότι ο εργοδότης κατά τον έλεγχο του υπολογιστή επεξεργάσθηκε προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο η Αρχή επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ στον εργοδότη για τη μη ικανοποιητική απάντηση στο αίτημα ενημέρωσης του εργαζομένου και του απηύθηνε σύσταση για την κατάρτιση και εφαρμογή Κανονισμού για την ορθή χρήση και λειτουργία του εξοπλισμού από τους εργαζόμενους και για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας του υπολογιστικού συστήματος. Δείτε την απόφαση 34/2018.

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων