Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα της Κύπρου αντικείμενο ενημέρωσης της Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ και του Αρχιδικαστή της Ιρλανδίας


Σημαντικές επισκέψεις έλαβαν χώρα στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου στις 21 Σεπτεμβρίου 2018. Πρόκειται για την Επίτροπο Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα. Jurova και τον Αρχιδικαστή της Ιρλανδικής Δημοκρατίας, κ. Frank Clarke. Οι δύο επισκέπτες ενημερώθηκαν για τις επικείμενες μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο Δικαστικό Σύστημα της Κύπρου. Η σχετική ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχει ως εξής:
«Α. Την 21/9/2018 επισκέφθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο η Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα. Jurova, η οποία συνοδεύετο από Υπηρεσιακούς Παράγοντες και είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο και Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Η Ευρωπαία Επίτροπος ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τις ενέργειες που έγιναν αλλά και εκείνες που προγραμματίζονται να γίνουν μέσα στα πλαίσια μεγάλων μεταρρυθμίσεων που θα λάβουν χώραν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στους τομείς της Δομής και Λειτουργίας των Δικαστηρίων, με σκοπό την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης, χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς η ποιότητά της. Τονίστηκε, στην Ευρωπαία Επίτροπο, ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα σεβαστές οι αρχές του Κράτους Δικαίου, της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και της διάκρισης των εξουσιών.
Η Ευρωπαία Επίτροπος εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή της για τα μέτρα που λαμβάνονται και το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της Κυπριακής Δικαιοσύνης.
Β. Την 21/9/2018 επισκέφθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο και έδωσε διάλεξη ο Αρχιδικαστής της Ιρλανδικής Δημοκρατίας, κ. Frank Clarke.
Η διάλεξη του Αρχιδικαστή είχε θέμα τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Ιρλανδία, στο Δικαστικό της Σύστημα, με σκοπό την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης, μεταρρυθμίσεις που έχουν άμεση σχέση με αυτές που γίνονται και προγραμματίζονται να γίνουν και στην Κύπρο στο άμεσο μέλλον.
Τη διάλεξη παρακολούθησαν πέραν των 100 ατόμων, Δικαστές, Δικηγόροι, Πρέσβεις, Κρατικοί Αξιωματούχοι κλπ.
Ο Ιρλανδός Αρχιδικατής παρέμεινε στην Κύπρο για 3 μέρες ως φιλοξενούμενος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ξεναγήθηκε σε διάφορα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος».

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων