Ολοκληρώθηκαν οι ακροάσεις στο Δικαστήριο της Χάγης για τις αγγλικές βάσεις: Δείτε το βίντεο με την εισήγηση της Κύπρου


Ολοκληρώθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 οι δημόσιες ακροάσεις ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σχετικά με την αίτηση παροχής συμβουλευτικής γνωμοδότησης αναφορικά με τις νομικές συνέπειες του διαχωρισμού του αρχιπελάγους Chagos από τον Μαυρίκιο το 1965 και ακολουθεί πλέον η διάσκεψη των δικαστών.
Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων που ξεκίνησαν τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 στο Peace Palace, όπου εδρεύει το δικαστήριο, παρουσιάστηκαν προφορικά οι θέσεις  των εμπλεκόμενων μερών αλλά και των κρατών που σχετίζονται κυρίως με το θέμα των καταλοίπων της αγγλικής αποικιοκρατίας, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Για την Κυπριακή Δημοκρατία αγόρευσαν οι Κώστας Κληρίδης, Γεν. Εισαγγελέας, Μ. Σταυρινίδη, δικηγόρος της Δημοκρατίας και Π.Πολυβίου, δικηγόρος.
Η εκδίκαση της υπόθεσης, που έφτασε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Ιούνιο του 2017.
Συγκεκριμένα, στις 22 Ιουνίου 2017 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο ζητά από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να γνωμοδοτήσει επί των εξής ερωτημάτων:
-Ήταν νόμιμη η διαδικασία με την οποία μπήκε τέλος στην αποικιοκρατία του Μαυρικίου, όταν η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1968, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που αντικατοπτρίζονται στα ψηφίσματα 1514 (XV) της Γενικής Συνέλευσης της 14ης Δεκεμβρίου 1960, 2066 (ΧΧ) της 16ης Δεκεμβρίου 1965, 2232 (XXI) της 20ής Δεκεμβρίου 1966 και 2357 (XXII) της 19ης Δεκεμβρίου 1967;
- Ποιες είναι οι συνέπειες στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου που απορρέουν από τη συνεχιζόμενη διαχείριση από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας του αρχιπελάγους Τσάγκος, γεγονός που δεν επιτρέπει στον Μαυρίκιο να εφαρμόσει πρόγραμμα για την επανεγκατάσταση των υπηκόων του στα νησιά που βρίσκονται εκεί;

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων