Θέση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας


H Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας ΑΝΕΛ ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) για τους Δήμους μέλη της (Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Λατσιών Ιδαλίου, Τσερίου, Έγκωμης, Γερίου, Αγίου Δομετίου) αλλά και για τον Δήμο Λαπήθου.
Καθήκοντα και Ευθύνες
1. Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο των καθηκόντων παρακολούθησης της συμμόρφωσης, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί συγκεκριμένα:
Α. να συλλέγει πληροφορίες με σκοπό τον προσδιορισμό δραστηριοτήτων επεξεργασίας,
Β. να αναλύει και να ελέγχει τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας,
Γ. να ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, να του παρέχει συμβουλές και να εκδίδει συστάσεις υπόψιν του.
1.Συνεργασία με την εποπτική αρχή και λειτουργία σημείου επικοινωνίας. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα πρέπει να «συνεργάζεται με την εποπτική αρχή» και να «ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας» για την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία,
2.Να ιεραρχεί τις δραστηριότητές τους κατά σειρά προτεραιότητας και να επικεντρώνεται στα ζητήματα που εγκυμονούν σοβαρότερους κινδύνους για την προστασία των δεδομένων.
3.Να τηρεί μητρώο των πράξεων επεξεργασίας με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τα διάφορα τμήματα του οργανισμού τους που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4.Να εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες εργασίες αναφορικά με την συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ που του ανατεθεί η ΑΝΕΛ για τους δήμους.
Απαιτούμενα Προσόντα
-Πανεπιστημιακό ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σε τουλάχιστον ένα εκ των κλάδων της Πληροφορικής, Νομικής, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων, Δημόσιας Διοίκησης.
-Άριστες γνώσεις ανάλυσης δεδομένων.
-Εξαιρετική ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
-Εξαιρετική γνώση MS Office (word, excel, power point)
-Εξειδικευμένη γνώση σε μηχανογραφημένα συστήματα δήμων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Διάρκεια σύμβασης.
Η διάρκεια της εργοδότησης είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω αποστολής αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος μέχρι και τις 28/11/2018 και ώρα 13:00.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο ταχυδρομικό κιβώτιο της εταιρείας υπ’ αριθμόν 12852, 2253, Λατσιά ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση pmountoukos@anel.com.cy
(carierista.com)

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων