Θέση Βοηθού Γραμματέα στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ


Προσεχώς θα κενωθεί η θέση Βοηθού Γραμματέα (βαθμοί AD 14 — AD 15) του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Βοηθός Γραμματέας επικουρεί τον Γραμματέα του Γενικού Δικαστηρίου σε όλα τα καθήκοντα της Γραμματείας και τον αντικαθιστά σε περίπτωση κωλύματος. 
Οι υποψηφιότητες για τη θέση αυτή πρέπει να περιέλθουν στον Γραμματέα του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Tribunal-Greffieradjoint@curia.europa.eu, το αργότερο μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2018. 
Οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα περιλαμβάνον, ιδίως, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια, τους πανεπιστημιακούς τίτλους, τις γλωσσικές γνώσεις, την τρέχουσα επαγγελματική θέση και τις προηγούμενες θέσεις των υποψηφίων, καθώς και την τυχόν δικαστική και διεθνή πείρα τους. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων