Το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας δικαιώνει τον Μαυρίκιο στην αντιδικία με το Ηνωμένο Βασίλειο για την κυριαρχία του Αρχιπέλαγους Chagos

Ακόμα μία απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου δικαιώνει τον Μαυρίκιο και απορρίπτει τον ισχυρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου για κυριαρχία επί του αρχιπελάγους Chagos.

Eιδικότερα, το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας εξέδωσε στις 28 Ιανουαρίου 2021  απόφαση επί των προκαταρκτικών αντιρρήσεων από τις Μαλδίβες στην εκκρεμή υπόθεση για την οριοθέτηση του θαλάσσιου ορίου μεταξύ του Μαυρίκιου και των Μαλδίβων στον Ινδικό Ωκεανό.

Eν προκειμένω το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι αποφάσεις του ICJ (Διεθνούς Δικαστηρίου) σχετικά με τα ζητήματα της αποικιοποίησης του Μαυρίκιου που αναφέρονται στη γνωμοδότηση για το αριχπέλαγος του Chagos έχουν νομική ισχύ και σαφείς επιπτώσεις για το νομικό καθεστώς του και ότι ο συνεχιζόμενος ισχυρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου για κυριαρχία του επί του αρχιπελάγους Chagos είναι αντίθετος με αυτές τις παραδοχές. (παράγραφος 246 της απόφασης).

Το Δικαστήριο διαπιστώνει επίσης ότι «ενώ η διαδικασία αποικιοκρατίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η κυριαρχία του Μαυρίκιου στο Αρχιπέλαγος μπορεί να συναχθεί από τις αποφάσεις του ICJ» (παράγραφος 246 της απόφασης).

Όσον αφορά το ψήφισμα 73/295 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών («UNGA») της 22ας Μαΐου 2019 με τίτλο «Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηριου για τις νομικές συνέπειες του διαχωρισμού του Αρχιπέλαγους Chagos από τον Μαυρίκιο το 1965 », το Ειδικό Τμήμα του Διεθνούς Δικαστηρίου σημειώνει ότι το ψήφισμα αυτό απαιτούσε από το Ηνωμένο Βασίλειο να αποσύρει τη διοίκησή του επί του αρχιπελάγους Chagos εντός έξι μηνών από την έγκρισή του. Κατά την άποψη του Δικαστηρίου, το γεγονός ότι η προθεσμία που έθεσε η Γενική Συνέλευση πέρασε χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμορφωθεί με αυτήν την απαίτηση ενισχύει περαιτέρω τη διαπίστωση του Δικαστηρίου ότι η αξίωσή του για κυριαρχία στο Αρχιπέλαγος έρχεται σε αντίθεση με τα έγκυρα συμπεράσματα που περιέχονται στη γνωμοδότηση (παράγραφος 246 της απόφασης.)

Ενόψει του σκεπτικού αυτού το Δικαστήριο ομόφωνα, απέρριψε  την προκαταρκτική ένσταση που προέβαλαν οι Μαλδίβες με το επιχείρημα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι απαραίτητο τρίτο μέρος της παρούσας διαδικασίας. (Cyprus Legal News)

Η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Τεχνητή νοημοσύνη: Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο Κανονισμό

Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για τα Ιδιωτικά Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας σε διαβούλευση

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Εξέταση Αιτήσεων για Πολιτογράφηση : Ανακοίνωση του Υπ.Εσωτερικών