Ανακοίνωση: Πώς θα γίνονται οι εμφανίσεις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, μετά από συνάντηση με τη Διοικητική Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας αποφασίστηκαν τα εξής :

«1.Για όλες τις εμφανίσεις που αφορούν διαδικασίες πλην των Ακροάσεων, οι δικηγόροι θα αποστέλλουν ΔΥΟ (2) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΗΜΕΡΕΣ, πριν την ημερομηνία ορισμού, τα αιτήματα τους με ηλεκτρονικό μήνυμα στη γραμματέα του αρμόδιου Δικαστή. Ο σχετικός κατάλογος με τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γραμματέων σας έχει ήδη αποσταλεί.

2.Επιβάλλεται όπως όλοι οι δικηγόροι να έρχονται σε επικοινωνία με τους αντιδίκους τους για καλύτερη συνεννόηση πριν την αποστολή των μηνυμάτων τους.

3.Σε Ενδιάμεσες Αιτήσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση να αποστέλλονται οι γραπτές Αγορεύσεις με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματέα του Αρμόδιου Δικαστηρίου. Παράλληλα αυτές να καταχωρούνται στο Πρωτοκολλητείο το πρωί της ίδιας ημέρας, πριν την ώρα που η Ενδιάμεση Αίτηση είναι ορισμένη για Ακρόαση. Στην περίπτωση που ο δικηγόρος επιθυμεί να εμφανιστεί στην Ακρόαση για να τοποθετηθεί και προφορικά τότε να υποβάλλει το αίτημα του με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς την γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου για έγκριση και ενημέρωση του.

4.Τα πινάκια των υποθέσεων θα συνεχίσουν να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας. ( www.nba.org.cy )

5.Αφού το Δικαστήριο επιληφθεί των υποθέσεων την ημέρα που είναι ορισμένες, οι σχετικές οδηγίες του θα αναρτώνται στην πιο πάνω ιστοσελίδα του Συλλόγου μας». (πηγή nba.org.cy)

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων