Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης και Σύσταση Νέου Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει ερευνητικό σεμινάριο με θέμα "Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης και Σύσταση Νέου Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου", την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021, 18:00-20:00.

Ομιλητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος

Συντονίστρια Σεμιναρίου: Λέκτορας Ιωάννα Χατζηγιάννη 

Η παρουσίαση εστιάζει στη δρομολογημένη διαδικασία μεταρρύθμισης του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Θα εξεταστεί το πλέγμα των προτάσεων με επίκεντρο το σύνθετο ζήτημα κατά πόσον ενδείκνυται η σύσταση ενός νέου Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου (ΑΣΔ) που θα επιλαμβάνεται θεμάτων δημοσίου δικαίου. Ειδικότερα, θα συζητηθεί η διαδικασία, το ιστορικό πλαίσιο, το θεωρητικό υπόβαθρο, οι σκοποί που επιδιώκονται και ο βαθμός ιεράρχησης τους αλλά και επίτευξης τους. Υποβάλλεται ότι προκαλείται ανησυχία για το περιεχόμενο των προτάσεων, το υπόβαθρο τους, τη λειτουργικότητα και πολυπλοκότητα τους, καθώς ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε συνάρτηση με τους στόχους που τίθενται. Οι διαμορφωθείσες προτάσεις αξιολογούνται με αρνητικό πρόσημο εφόσον εντοπίζονται ρυθμιστικά κενά και επικάλυψη διαδικασιών, αβεβαιότητα κριτήριων, μεθοδολογική ταλάντευση, συγχώνευση ανόμοιων στόχων, θεωρητική ασυνέπεια αλλά και δομική αστάθεια. Ως εκ τούτων, η σύσταση του ΑΣΔ με τον τρόπο που προτείνεται χρήζει περαιτέρω μελέτης, ενώ παράλληλα υποβάλλονται και συζητούνται εναλλακτικές προτάσεις.

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια