Υποχρέωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δικηγόρων: Ανακοίνωση του Π.Δ.Σ.

Aνακοίνωση σχετικά με την γενική υποχρέωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των δικηγόρων , εξέδωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα ακόλουθα:

Η υποχρέωση για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων για το έτος 2022 αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου 2022 και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Η υποχρέωση αυτή θα υφίσταται για σκοπούς ανανέωσης της άδειας  για το έτος 2023. Συνεπώς μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 θα πρέπει έχουν συμπληρωθεί 12 μονάδες/ώρες εκ των οποίων οι 4 να είναι πιστοποιημένες για την ανανέωση της άδειας.

Εάν έχουν συμπληρωθεί κατά την περίοδο 2020 – 2021 πέραν των 12 μονάδων/ωρών που απαιτούνταν, μέχρι τρεις (3) μονάδες/ώρες μπορούν να μεταφερθούν, και ως εκ τούτου θα προσμετρήσουν για την ανανέωση της άδειας  για το έτος 2023.

Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τις 12 μονάδες/ώρες που απαιτούνταν για την ανανέωση της άδειάς τους για το έτος 2022, δηλαδή κατά την περίοδο 2020 – 2021, θα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν την άδειά τους για το 2022. Η υποχρέωση μεταφέρεται για την επόμενη χρονιά, δηλαδή για το 2022 για συμπλήρωση τόσο των μονάδων που απαιτούνται για το έτος όσο και για το προηγούμενο. Να σημειωθεί ότι η μη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη πρόνοια θα έχει ως επακόλουθο την μη έκδοση/ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για το 2023.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΠΔΣ εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων