Την 1η Σεπτεμβρίου 2023 τίθενται σε εφαρμογή οι Νέοι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 θα εφαρμόζονται οι νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας για τις υποθέσεις που καταχωρούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά. Η σχετική ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 24.3.2022, αναφέρει τα ακόλουθα:

"Ανακοινώνεται ότι οι νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 19 Μαΐου, 2021, θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου, 2023, σε σχέση με υποθέσεις που θα καταχωρούνται μετά την πιο πάνω ημερομηνία. Οι νέοι Κανονισμοί είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου και θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023".

Δείτε ακόμα: Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι Νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας - Από πότε τίθενται σε ισχύ

Σχόλια