Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εξετάσεων των Δικηγόρων για την περίοδο Ιουνίου 2023

Το Νομικό Συμβούλιο της Κύπρου όρισε τις ημερομηνίες και το πρόγραμμα των εξετάσεων σύμφωνα με τον περί δικηγόρων νόμο για τη περίοδο Ιουνίου 2023. Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 22 Μαϊου 2023 και θα ολοκληρωθούν στις 2 Ιουνίου 2023. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου όρισε τις ακόλουθες ημερομηνίες για διεξαγωγή κατά το έτος 2023 των εξετάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου:Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2023

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου 2023 είναι η 28η Απριλίου 2023. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων θα γίνει στις 6 Ιουλίου 2023. Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης αναθεώρησης της βαθμολογίας η 20ή Ιουλίου 2023».


Σχόλια