Θύματα εγκληματικών πράξεων: Νέα Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη-μέλη

Η Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ εξέδωσε Σύσταση προς τα 46 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης με την οποία παρέχονται νομικές και πολιτικές κατευθύνσεις σχετικά με τα δικαιώματα, τις υπηρεσίες και την υποστήριξη των θυμάτων εγκληματικών πράξεων .

Η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να αναζητήσουν ενεργά και να άρουν τυχόν εμπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα εγκληματικών πράξεων.

Εισάγει την αρχή σύμφωνα με την οποία τα θύματα εγκλημάτων πρέπει να έχουν το δικαίωμα ακρόασης σχετικά με κάθε απόφαση που έχει σημαντικό αντίκτυπο στα συμφέροντά τους και δικαίωμα προσφυγής που αποσκοπεί στην υποστήριξη των δικαιωμάτων τους σε περιπτώσεις που οι αποφάσεις δεν εκτελούνται.

Η σύσταση ζητά να υποστηρίζονται τα θύματα εγκληματικών πράξεων στην πρόσβαση στα δικαιώματα και στις υπηρεσίες τους, καθώς και να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, επαγγελματισμό και χωρίς διακρίσεις. Τα κράτη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι τα θύματα εγκληματικών πράξεων μπορεί επίσης να έχουν μια σειρά από ανάγκες που απαιτούν ατομική αναγνώριση για να λάβουν τις κατάλληλες πληροφορίες, υποστήριξη και προστασία.

Η σύσταση ενημερώνει και αντικαθιστά μια Σύσταση που εκδόθηκε το 2006. Παρέχει πιο λεπτομερείς οδηγίες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των δικαιωμάτων των θυμάτων στην εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Δειτε τη Σύσταση εδώ

Σχόλια