Διορισμός 11 νέων Επαρχιακών Δικαστών

Tο Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ημερ.19.6.2023, στη βάση της Διαδικασίας και Κριτηρίων διορισμού Δικαστών, αναφορικά με την Προκήρυξη ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2023, αποφάσισε περί των καταλληλότερων υποψηφίων για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων ως ακολούθως: 

Για τις θέσεις Επαρχιακού Δικαστή: (με αλφαβητική σειρά) 

Βαρωσιώτου Ντόρια 

Θεοδοσίου Θωμά Αγγέλα 

Θεοφίλου Πέτρος 

Μαρκουλλής Μάριος 

Μιλτιάδου Μαριλένα 

Μιχαηλίδου Μ. ΄Ελενα 

Παπαστεφάνου Δήμητρα - ΄Εμυ 

Παρπαρίνου Λ. Αφροδίτη 

Πασιαρδής Κωνσταντίνος 

Πογιατζής Χαράλαμπος 

Σατσιάς Χαράλαμπος

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Γνωστοποίηση του Διοικητικού Δικαστηρίου για καταστροφή φακέλων