Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας ως πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε ερευνητικό σεμινάριο με θέμα "Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας ως πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο" την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023, 18:00-19:15. 

Ομιλητής: Δρ. Γεώργιος Ανθρακεύς 

Συντονίστρια Σεμιναρίου: Υποψήφια Διδάκτωρ Μαρία Θεοχάρους 

Περίληψη: H διακηρυχθείσα αυτόνομη δικαιοταξία της ΕΕ αποκρυσταλώθηκε από την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ στο Λουξεμβούργου (ΔΕΕ), διότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας από την 23 Ιουνίου 1998 αποτελεί επισήμως πρωτογενές και υπερισχύον δίκαιο της ΕΕ (βλ. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 179/5) και ως εκ τούτου δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο για τις χώρες μέλη της ΕΕ αλλά και sui generis δεσμευτική υποχρέωση των υποψηφίων χωρών για την προσχώρηση τους στην ΕΕ όπως είναι η Τουρκία. Η Τουρκία την 12 Σεπτεμβρίου 1963 υπέγραψε τη Συμφωνία Σύνδεσης με την πρώην EOK για εμπορικούς και οικονομικούς σκοπούς. Προκειμένου να επιλυθεί η μακροχρόνια θαλάσσια διαφορά της Τουρκίας ως υποψήφιας χώρας για προσχώρηση στην ΕΕ τόσο με την Ελλάδα όσο και με την Κυπριακή Δημοκρατία ως χώρες μέλη της ΕΕ, αυτό δύναται να γίνει αποκλειστικά ενώπιον του ΔΕΕ υπό το νομικό πλαίσιο που διέπει την Συμφωνία Σύνδεσης του 1963 και ειδικά βάσει του άρθρου 25 παρ. 2. 

Βιογραφικό Ομιλητή 

Ο δόκτωρ Γεώργιος Ανθρακεύς είναι από το 2001 δικηγόρος Αθηνών και Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ως Ευρωπαίος δικηγόρος. Σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο Artois, Νομική Σχολή Arras Γαλλίας. Απέκτησε το πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο στην νομική σχολή του πανεπιστημίου Regensburg Γερμανίας και το δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο στην νομική σχολή του πανεπιστημίου Νεάπολις -Πάφου. Aπέκτησε τον διδακτορικό του τίτλο με θέμα “The right to exploit offshore hydrocarbon in the Southeastern Mediterranean in the light of Public International Law” τον Νοέμβριο 2022, στη νομική σχολή του πανεπιστημίου Hamburg. Από τον Ιούνιο του 2023 είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Τίτλος της έρευνας: «Το υδρογόνο ως σημαντικός παράγοντας ενεργειακής μετάβασης και ρύθμισης των κανόνων του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Γλώσσα: Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά 

Συμμετοχή: Για εγγραφή και παρακολούθηση του Σεμιναρίου μέσω Zoom ακολουθήστε αυτό τον σύνδεσμο.

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Διάταγμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Οικογενειακό Δικαστήριο Αμμοχώστου