Ποσοστό επιτυχίας μόλις 0,46% για τις υποθέσεις στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας το 2023

Στατιστικά στοιχεία για τις υποθέσεις προσφυγών που  καταχωρούνται από αλλοδαπούς και αιτητές ασύλου στα κυπριακά δικαστήρια, δημοσίευσε η Νομική Υπηρεσία.

Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι το 2023, διεκπεραιώθηκαν 9.818 υποθέσεις ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας από τις οποίες μόνο 45 υποθέσεις είχαν θετική έκβαση, δηλαδή μόλις το 0.46%.
Επίσης, από το 2020 μέχρι το 2023 υπήρξε αύξηση 472% στις νέες καταχωρηθείσες προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.

Η σχετική ανακοίνωση της Ν.Υ. έχει ως εξής:

«Μια εκ των αρμοδιοτήτων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, μέσω του Υποτομέα Προσφυγών του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, είναι η εκπροσώπηση και η υπεράσπιση της Διοίκησης (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία Ασύλου, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης), ενώπιον όλων των αρμοδίων Δικαστηρίων του Κράτους, σε προσφυγές εναντίον της Δημοκρατίας που καταχωρούνται από αλλοδαπούς και αιτητές ασύλου. Η συμβολή της Νομικής Υπηρεσίας είναι ουσιαστική για διαχείριση του μεγάλου αριθμού υποθέσεων που καταχωρούνται εις βάρος της Δημοκρατίας στα Δικαστήρια από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στη Δημοκρατία.

Η «Ετήσια Στατιστική Ανάλυση του Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και Προσφυγών Αλλοδαπών Διοικητικού Δικαστηρίου, για το 2023» δεικνύει τον όγκο εργασίας που επιτελείται από τη Νομική Υπηρεσία, με τα κυριότερα συμπεράσματα να συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Για το 2023, ο Υποτομέας χειρίστηκε συνολικά 10.001 νέες υποθέσεις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Εφετείου, του Διοικητικού Δικαστηρίου και του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.

2. Ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας καταχωρήθηκαν 8.377 νέες υποθέσεις που αφορούν σε αιτητές ασύλου και ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου παραλήφθηκαν 1.230 νέες προσφυγές που αφορούν σε αλλοδαπούς.

3. Το 2023, διεκπεραιώθηκαν 9.818 υποθέσεις ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας από τις οποίες μόνο 45 υποθέσεις έχουν επιτύχει, δηλαδή το 0.46%.

4. Από το 2020 μέχρι το 2023 υπήρξε αύξηση 472% στις νέες καταχωρηθείσες προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. Από το 2022 μέχρι το 2023 υπήρξε μείωση κατά 9% στις νέες καταχωρηθείσες προσφυγές.

5. Το 76,53% των προσφυγών που καταχωρήθηκαν ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας αφορούν σε αιτητές από ασφαλείς χώρες. Οι αιτητές από ασφαλείς χώρες μειώθηκαν κατά 8,14% σε σχέση με το 2022, ενώ οι αιτητές από μη ασφαλείς χώρες αυξήθηκαν κατά 7,09%.

6. Οι προσφυγές που αφορούν σε αλλοδαπούς ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου ανέρχονται στο 65,25% του συνόλου των παραληφθεισών προσφυγών για το 2023.

7. Το 71% των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου που αφορούν σε αλλοδαπούς ήταν υπέρ της Δημοκρατίας ενώ το 29% ήταν κατά της Δημοκρατίας.

Η Ανάλυση ετοιμάστηκε από την κα Γιάννα Χατζηχάννα, Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Υπεύθυνη του Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας». (πηγή: law.gov.cy)

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων