Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με την καταχώριση και εξέταση εταιρικών αιτήσεων και αιτήσεων-εφέσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (αρ.149/22-2-2024): «Με δεδομένες τις πρόνοιες του Μέρους 60.1(3) των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας, οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις να καταχωρίζονται και να εξετάζονται στη βάση των σχετικών κανονισμών που ίσχυαν πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2023».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Μέρος 60.1(3) των Κ.Π.Δ.: «Οι παρόντες κανονισμοί δεν εφαρμόζονται σε σχέση με ειδικές διαδικασίες ή ειδικές δικαιοδοσίες για τις οποίες ισχύουν συγκεκριμένοι διαδικαστικοί κανονισμοί, οι οποίοι προβλέπονται από συγκεκριμένο νόμο ή κανονισμό. Νοείται ότι στο βαθμό που ο συγκεκριμένος νόμος ή κανονισμός παραπέμπει στην, ή επιτρέπει την, εφαρμογή των εκάστοτε κανονισμών πολιτικής δικονομίας, τότε εφαρμόζονται οι παρόντες κανονισμοί στο βαθμό που προβλέπεται».

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων