Κλειστά Κυκλώματα Βιντεοπαρακολούθησης σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία

Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τοποθετήθηκε στο θέμα της νομιμότητας ή μη της λειτουργίας κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης σε ιδιωτικα νηπιαγωγεία.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα ακόλουθα:

«Tο Γραφείο μου λαμβάνει ερωτήματα και/ή παράπονα, αναφορικά με τη νομιμότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία.
Αφενός, οι Διευθύνσεις των νηπιαγωγείων οφείλουν να διασφαλίζουν την προστασία της περιουσίας τους, αφετέρου, έχουν υποχρέωση να διαφυλάξουν την ιδιωτικότητα των παιδιών, αλλά και των εργαζομένων. Στα πλαίσια αυτά, επαναλαμβάνονται τα κάτωθι:
Επιτρέπεται η λειτουργία ΚΚΒΠ σε:
· Είσοδο/ έξοδο νηπιαγωγείου
· Χώρο στάθμευσης
Δεν επιτρέπεται η λειτουργία ΚΚΒΠ σε:
· Εσωτερικούς χώρους
· Αίθουσες διδασκαλίας
· Κοινόχρηστους χώρους (διαδρόμους, κουζίνα)
· Αποχωρητήρια/ αποδυτήρια
· Αυλή/ παιδότοπο
Κατά περίπτωση και αναλόγως των συνθηκών, θα μπορούσε να επιτραπεί η λειτουργία ΚΚΒΠ εκτός των ωρών λειτουργίας του υποστατικού, νοουμένου ότι, δεν επηρεάζεται η ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου.
Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται να ελέγχεται η προσωπική συμπεριφορά, οι προσωπικές επαφές και η αποδοτικότητα των ατόμων μέσω τέτοιων συστημάτων. Ακόμα και να έχει ληφθεί η συγκατάθεση των εργαζομένων, για την εγκατάσταση του ΚΚΒΠ στον παιδότοπο και/ή στις αίθουσες διδασκαλίας, αυτή δεν δύναται να ληφθεί υπόψιν, καθώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι, μία τέτοια συγκατάθεση είχε δοθεί ελεύθερα, λόγω της ύπαρξης ανισορροπίας ισχύος μεταξύ του εργοδότη και των εργαζομένων.
Επισημαίνεται ότι, δεν επιτρέπεται η καταγραφή ήχου, σε καμία περίπτωση, αφού κάτι τέτοιο παρεμβαίνει υπερβολικά στην ιδιωτικότητα των υποκειμένων των δεδομένων».

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Το δικαίωμα της 'τελευταίας λέξης' του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη