Δίκαιο και Πολιτική

Δίκαιο και Πολιτική: Για μια Ευρώπη της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Οι τριάντα εννέα μελέτες αυτού του τόμου συνιστούν έναν καθρέφτη της μορφής που η Ευρώπη έχει περιβληθεί στις μέρες μας, με σκοπό να απαντά, για λογαριασμό των κρατών και των λαών που την απαρτίζουν, στις προκλήσεις που εγείρουν απέναντί της η οικονομία, η πολιτική δράση, ο ανθρώπινος στοχασμός. 

Το δίκαιο και οι θεσμοί του πολιτικού φιλελευθερισμού και του δημοκρατικού πολιτεύματος συνθέτουν την ταυτότητα της Ευρώπης και καθοδηγούν τη δράση της σε όλο το εύρος της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. 

Νομικοί, πολιτικοί επιστήμονες, ιστορικοί και φιλόσοφοι, σαράντα ένας στον αριθμό, εναρμονίστηκαν αυτοβούλως για να προσφέρουν στους αναγνώστες αυτού του τόμου τις μεθοδολογικά και ουσιαστικά εποικοδομητικές προσεγγίσεις τους. 

Ο καθένας και η καθεμία εξ αυτών, με τον δικό τους τρόπο, τιμούν τον συνάδελφό τους, τον ομότιμο σήμερα καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Πέτρο Στάγκο, για την πολύχρονη αφοσίωσή του στα έργα του πανεπιστημιακού δασκάλου, για την προσφορά του ως νομομαθούς και ως διανοούμενου, για την μαχητική και απροϋπόθετη προσήλωσή του στον ευρωπαϊσμό. (εκδόσεις Ευρασία- Δεκ.2023)

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Το δικαίωμα της 'τελευταίας λέξης' του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη