Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων

Σχετικά με την τοποθέτηση και λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία, εξέδωσε ανακοίνωση η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυμώ να πληροφορήσω κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο ότι ολοκληρώθηκε αισίως η διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) και του Γραφείου μου.

Το ΥΠΑΝ διενήργησε εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με τη λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στις σχολικές μονάδες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας, την οποία υπέβαλε στο Γραφείο μου για σκοπούς διαβούλευσης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εν λόγω εκτίμηση αντικτύπου,

α. Θα τοποθετηθούν βιντεοκάμερες στις κεντρικές εισόδους-εξόδους των σχολικών μονάδων, καθώς και περιμετρικά αυτών.

β. Η εμβέλεια καταγραφής θα περιορίζεται εντός των ορίων των σχολικών μονάδων και δεν θα καταγράφονται παρακείμενοι ιδιωτικοί ή δημόσιοι χώροι.

γ. Το ΚΚΒΠ θα ενεργοποιείται σε ώρες εκτός λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

δ. Το οπτικογραφημένο υλικό θα αποθηκεύεται για περίοδο 72 ωρών.

ε. Αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση στο οπτικογραφημένο υλικό.

στ. Θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες για ενημέρωση.

Υπό το πρίσμα όσων τέθηκαν ενώπιόν μου και κατόπιν χθεσινής επιβεβαίωσης της υιοθέτησης των τελικών σχολίων και των υποδείξεών μου, έκρινα ότι η εκτίμηση αντικτύπου πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 35 του ΓΚΠΔ και, ως εκ τούτου, ενέκρινα την εγκατάσταση ΚΚΒΠ στις σχολικές μονάδες.

Συνεπώς το ΥΠΑΝ ως υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση και μπορεί να ξεκινήσει τις σχετικές δραστηριότητες και πράξεις επεξεργασίας, που αποτέλεσαν αντικείμενο της υποβληθείσας εκτίμησης αντικτύπου.

Σε πρώτο στάδιο, η λειτουργία του ΚΚΒΠ θα ξεκινήσει πιλοτικά σε 10 σχολικές μονάδες». 

(πηγή pio.gov.cy)

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Το δικαίωμα της 'τελευταίας λέξης' του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram