Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για τα Ιδιωτικά Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας σε διαβούλευση

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοίνωσε την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου που τροποποιεί τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Νόμους 2007 έως 2014, (Ν.125(Ι)/2007).

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχονται από ιδιώτες φύλακες και ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 7, 8Α, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18Α, 19, 20 και 21 του βασικού Νόμου, ενώ προστίθεται νέο άρθρο 16Α.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών που δύναται να παρέχονται από ιδιώτες φύλακες και ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, στην ενίσχυση των κριτηρίων / προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας ιδιώτη φύλακα, στην παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης των φυλάκων και ιδιωτικών φυλάκων και στην ποινικοποίηση της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σε μη αδειούχα πρόσωπα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θέτει προς διαβούλευση το τροποποιητικό νομοσχέδιο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις, σε σχέση με αυτό, το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου, 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση msoteriou@mjpo.gov.cy.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ

Δείτε τη διαβούλευση εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Γνωστοποίηση του Διοικητικού Δικαστηρίου για καταστροφή φακέλων