Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ζητεί την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση υπηρεσιών 2 ατόμων παροχής γραμματειακής υποστήριξης και 1 κλητήρα προς κάλυψη αναγκών της Νομικής Υπηρεσίας σε θέματα ασύλου ως καθορίζονται στις προσκλήσεις που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας (www.law.gov.cy).

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 28.5.2024, ημέρα Τρίτη, και ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις προσκλήσεις και τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Γνωστοποίηση του Διοικητικού Δικαστηρίου για καταστροφή φακέλων