Υποτροφίες για Διδακτορικό στη Νομική Σχολή Κοπεγχάγης

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης ανακοινώνει αριθμό θέσεων Διδακτορικού πλήρως χρηματοδοτούμενου με έναρξη το Σεπτέμβριο του 2017. Η Σχολή προσφέρει τις εξής υποτροφίες: α) Θέσεις για Διδακτορικό, β) Θέσεις για Διδακτορικό στο πλαίσιο του προγράμματος ενσωμάτωσης Μάστερ και PhD (3+5) και γ) Θέση Διδακτορικού σε συνεργασία του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης
και του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι 17 Ιανουαρίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σχόλια