Το κόστος για την κλήση σε τηλεφωνικό αριθμό υπηρεσίας εξυπηρέτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος για μια τυπική τηλ.κλήση

Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα του ΔΕΕ στην υπόθεση C-568/15 Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. κατά comtech GmbH. Κατά τον γενικό εισαγγελέα Szpunar, το κόστος για την κλήση σε τηλεφωνικό αριθμό υπηρεσίας εξυπηρετήσεως μετά την πώληση δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος για μια τυπική τηλεφωνική κλήση. Η γερμανική εταιρία comtech εμπορεύεται ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Στον ιστότοπό της αναρτά τηλεφωνικό αριθμό υπηρεσίας
εξυπηρετήσεως μετά την πώληση, με το πρόθεμα 0180, το οποίο χρησιμοποιείται στη Γερμανία για υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης με ενιαία εθνική χρέωση. Το κόστος κλήσεως προς αυτόν τον (μη γεωγραφικό)[1] ειδικό αριθμό υπερβαίνει το ποσό που θα κατέβαλλε ο πελάτης για κλήση σε τυπικό (γεωγραφικό) αριθμό σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας με βάση τις συνήθεις τιμές συνδέσεως. Διαβάστε περισσότερα στο legalnews24.gr

Σχόλια