Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για διδασκαλία νομικών μαθημάτων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας νομικών μαθημάτων των Τμημάτων Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού και Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο http://special-scientists-applications.cut.ac.cy/ επιλέγοντας τα ανάλογα πεδία για τη θέση και επισυνάπτοντας το pdf
αρχείο το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016, η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 25002482 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.cut.ac.cy/htm/

Σχόλια