Δημόσιοι υπάλληλοι διαμαρτυρήθηκαν για την περικοπή 3 ευρώ από το μισθό τους που έγινε για ανθρωπιστικούς λόγους. Μη νόμιμη η περικοπή χωρίς συγκατάθεση έκρινε η Επίτροπος Διοικήσεως

Μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) διαμαρτυρήθηκαν για την ενέργεια του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (ΓΛΔ) να περικόψει από τη μισθοδοσία τους, του μηνός Ιανουαρίου 2017, το ποσό των 3 ευρώ με σκοπό την οικονομική ενίσχυση δύο μελών της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. των οποίων τα παιδιά έπρεπε να μεταβούν στο εξωτερικό για σοβαρούς ιατρικούς λόγους.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτρόπου Διοικήσεως, από την
προκαταρκτική εξέταση/διερεύνηση του θέματος, διαπιστώθηκε ότι η απόφαση για την ενέργεια αυτή λήφθηκε από το ΓΛΔ, μετά από την εξέταση αιτήματος της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.), για αποκοπή του συγκεκριμένου ποσού από τη μισθοδοσία έκαστου μέλους της, για τον παραπάνω σκοπό.
Το ΓΛΔ, με σχετική ανακοίνωσή του ημερ. 2 Φεβρουαρίου 2017, τοποθετήθηκε ως εξής:
«Σε σχέση με την αποκοπή του ποσού των 3 ευρώ από το μισθό του μηνός Ιανουαρίου του 2017 των μελών της ΠΑΣΥΔΥ, διευκρινίζεται ότι η αποκοπή σχετίζεται με εθελοντική ανθρωπιστική βοήθεια. Η ΠΑΣΥΔΥ, προς ενημέρωση όλων των μελών της, είχε εκδώσει σχετική εγκύκλιο ημερ. 29/12/2016. Όπως έχει διαπιστωθεί εκ των υστέρων, δεν έχουν ενημερωθεί έγκαιρα όλα τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ. Ως εκ τούτου, όσοι συνάδελφοι δεν επιθυμούν την παροχή της εν λόγω βοήθειας, παρακαλούνται όπως αποταθούν στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας μέχρι 10/2/2017 για επιστροφή του ποσού, μέσω της καταβολής του επόμενου μισθού τους.»
Όπως αναφέρει η Επίτροπος Διοικήσεως, «εν προκειμένω, το ΓΛΔ επέδειξε ευαισθησία για το (ανθρωπιστικό) θέμα που έθεσε υπόψη του η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., πλην, όμως, η ενέργειά του να προβεί σε αποκοπές της μισθοδοσίας αριθμού υπαλλήλων, μετά από την έγκριση αιτήματος της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης (η οποία τους εκπροσωπεί μόνο για συνδικαλιστικά θέματα) και χωρίς να εξασφαλίσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους, αντίκειται στο Νόμο. Συγκεκριμένα, αντίκειται στις πρόνοιες του άρθρου 10(1)(ε) των περί Προστασίας των Μισθών Νόμων του 2007 και 2012, βάσει των οποίων αποκοπές της φύσεως της παρούσας δεν επιτρέπονται, παρά μόνο «μετά από συγκατάθεση του εργοδοτούμενου». Δηλαδή μόνο αν εξασφαλιζόταν προηγουμένως ρητά η συγκατάθεση από έκαστο επηρεαζόμενο θα ήταν δυνατή η διενέργεια της προαναφερθείσας αποκοπής». (πηγή: ombudsman.gov.cy)

Σχόλια